info

Dobrodošli na portal Definiraj.com. Ovdje možete pronaći veliku bazu pojmova i definicija koje će vam pomoći proširiti vlastito znanje. Ukoliko ste zainteresirani možete nam se pridružiti ili nam poslati definiciju.

Posljednje definicije

Strukturna nezaposlenost

Strukturna nezaposlenost je ona nezaposlenost koja je uvjetovana nepodudaranjem između vještina i znanja osoba koja traže posao i zahtjeva raspoloživih poslova na određenoj lokaciji.

Više ›

Sezonska nezaposlenost

Sezonska nezaposlenost je nezaposlenost koja je povezana sa sezonskim mijenjanjem uvjeta zapošljavanja tijekom jedne godine.

Više ›

Frikcijska nezaposlenost

Frikcijska nezaposlenost je privremena nezaposlenost koja nastaje zbog napuštanja starog posla i traženja novog, ulaska ili ponovnog ulaska na tržište rada ili nekog drugog razloga zbog kojeg je neka osoba bila nezaposlena.

Više ›

Ciklička nezaposlenost

Ciklička nezaposlenost je ona nezaposlenost koja se događa kada jednostavno nema posla, uvjetovana je postojanjem poslovnih ciklusa.

Više ›

Stopa nezaposlenosti

Stopa nezaposlenosti je postotni udio nezaposlenih u aktivnom stanovništvu.

Više ›

Stopa zaposlenosti

Stopa zaposlenosti je postotni udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.

Više ›

Neaktivno stanovništvo

Neaktivno stanovništvo su osobe do navršenih 15 godina i osobe u radno sposobnom stanovništvu koje nisu zaposlene ili nezaposlene.

Više ›

Samozaposlenik

Samozaposlenik je poslodavac koji upravlja poslovnim subjektom i zapošljava jednog ili više zaposlenika te osoba koje radi za vlastiti račun i ne upošljava zaposlenike.

Više ›

Zaposlenik

Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u državnom ili privatnom sektoru i za svoj rad prima naknadu u novcu ili naturi.

Više ›

Kućanstvo

Kućanstvo je mala ekonomska zajednica koja nije uvijek, iako to najčešće jest, zajednica srodnika koji žive skupa i dijele troškove života.

Više ›

Nezaposlenost

Nezaposlenost se može definirati kao broj odraslih osoba koje nemaju zaposlenje, a koji žele raditi, što dokazuju aktivnim traženjem posla.

Više ›

Indeks cijena

Indeks cijena je relativni (postotni) pokazatelj dinamike kretanja cijena promatrane skupine proizvoda i usluga u tekućem razdoblju u odnosu na bazno razdoblje.

Više ›

Deflacija

Deflacija je kontinuirano opadanje prosječne razine cijena.

Više ›

Inflacija

Inflacija je kontinuirano i značajno povećanje prosječne razine cijena.

Više ›

Jednostavni kreditni multiplikator

Jednostavni kreditni multiplikator je broj koji pokazuje koliko jedinica kredita može maksimalno stvoriti neki bankarski sustav iz jedinice viška rezervi. JKM = (1/r)-1

Više ›