info
Početna  ›  D  ›  Državne potpore

Ključne riječi: , , , ,

Državne potpore

Državne potpore su svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, (bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH).
Državne potpore su izravna ili neizravna financijska pomoć iz državnog proračuna koja ekonomski pogoduje poduzetnicima na selektivnoj osnovi.

Zakon o državnim potporama NN 140/2005

Svi članci na ovome portalu su napisani u dobroj namjeri no ne garantiramo za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.
Za svaku informaciju objavljenu u člancima nastojimo objaviti i njihovog autora odnosno izvor. Ukoliko smatrate da su neki dijelovi teksta u člancima u vašem vlasništvu kontaktirajte nas kako bi ažurirali izvor.
Svi koji smatraju da je objavljeni materijal neugodan ili neprikladan trebaju odmah obavijestiti administratora.

Pomozite nam poboljšati Definiraj.com Pošalji svoj Komentar