info
Početna  ›  A  ›  Acquis communautaire (pravna stečevina EZ)

Ključne riječi: , , ,

Acquis communautaire (pravna stečevina EZ)

Acquis communautaire ili pravna stečevina EZ-a je korpus (ukupnost) zajedničkih prava i obveza, tj. propisa koji povezuju sve države članice unutar EU-a.

Acquis se stalno razvija i obuhvaća:
sadržaj, načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora (primarno pravo)
sve propise koje su donijela tijela EU-a (sekundarno pravo) i sudsku praksu
mjere koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku,
mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove,
međunarodne sporazume Zajednice i meñunarodne sporazume država članica,
razne deklaracije, rezolucije i slične akte Unije.


Svi članci na ovome portalu su napisani u dobroj namjeri no ne garantiramo za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.
Za svaku informaciju objavljenu u člancima nastojimo objaviti i njihovog autora odnosno izvor. Ukoliko smatrate da su neki dijelovi teksta u člancima u vašem vlasništvu kontaktirajte nas kako bi ažurirali izvor.
Svi koji smatraju da je objavljeni materijal neugodan ili neprikladan trebaju odmah obavijestiti administratora.

Pomozite nam poboljšati Definiraj.com Pošalji svoj Komentar