info
Početna  ›  E  ›  Ekonomska dobra

Ključne riječi: ,

Ekonomska dobra

Pod pojmom dobro razumijevamo stvari ili uslugu kojom se zadovoljava neka ljudska potreba.Dobra se dijele na slobodna i ekonomska. Slobodan dobra su takva dobra koja nisu rezultat ljudskog rada već se nalaze slobodna u prirodi. Ekonomska dobra proizvode ljudi svojom djelatnošću.

Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Svi članci na ovome portalu su napisani u dobroj namjeri no ne garantiramo za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.
Za svaku informaciju objavljenu u člancima nastojimo objaviti i njihovog autora odnosno izvor. Ukoliko smatrate da su neki dijelovi teksta u člancima u vašem vlasništvu kontaktirajte nas kako bi ažurirali izvor.
Svi koji smatraju da je objavljeni materijal neugodan ili neprikladan trebaju odmah obavijestiti administratora.

Pomozite nam poboljšati Definiraj.com Pošalji svoj Komentar