info
Početna  ›  P  ›  Porez

Ključne riječi:

Porez

Porezi su osnovni instrument prikupljanja fiskalnih javnih prihoda kojima država i lokalna samouprava podmiruju javne rashode iz svoje nadležnosti.

Izvor: ?

Porezi su davanja novca i naturalnih dobara (realnih dobara) državi i drugim javno-pravnim tijelima radi zadovoljenja javnih potreba od strane javne vlasti, koji se ubiru na osnovi jednostranog utvrđenog načina i u jednostavno utvrđenim izvorima prema nekom općem mjerilu.

Izvor: ?

Svi članci na ovome portalu su napisani u dobroj namjeri no ne garantiramo za njihovu točnost, potpunost ili korisnost.
Za svaku informaciju objavljenu u člancima nastojimo objaviti i njihovog autora odnosno izvor. Ukoliko smatrate da su neki dijelovi teksta u člancima u vašem vlasništvu kontaktirajte nas kako bi ažurirali izvor.
Svi koji smatraju da je objavljeni materijal neugodan ili neprikladan trebaju odmah obavijestiti administratora.

Pomozite nam poboljšati Definiraj.com Pošalji svoj Komentar