info

Članci

A priori

A priori je spoznaja koja se temelji na mišljenju, a ne na iskustvu. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Abrazijska obalna ravan

Abrazijska obalna ravan je reljefni oblik nastao taloženjem usitnjene stjenovite građe razorene djelovanjem valova.

Više ›

ABS

ABS (antilock braking system) je sustav koji sprečava klizanje jer registrira hoće li se kotač zablokirati prilikom kočenja. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Acquis communautaire (pravna stečevina EZ)

Acquis communautaire ili pravna stečevina EZ-a je korpus (ukupnost) zajedničkih prava i obveza, tj. propisa koji povezuju sve države članice unutar EU-a. Acquis se stalno razvija i obuhvaća: sadržaj, načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora (primarno pravo) sve propise koje su donijela tijela EU-a (sekundarno pravo) i sudsku praksu mjere koje se odnose na zajedničku […]

Više ›

Adhezija

Adhezija je srastanje dvije površine na tijelu vezivnim tkivom, uslijed neke upale. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Adhezijski ugovor

Adhezijski ugovor je ugovor kojim jedna ugovorna stranka pristaje na davanje usluga pod uvjetima koje smatra nepromjenjivim, dakle, strana kojoj se nudi sklapanje ugovora pod tim uvjetima, može samo prihvatiti ponuđeni ugovor u cijelosti, ali ne može pregovarati o ugovornim uglavcima i uvjetima.

Više ›

Aditivi

Aditivi su tvari koje se dodaju namirnicama zbog karakterističnih svojstava. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Adobe Flash

Adobe Flash je multimedijska platforma koja omogućuje izvršavanje raznih animacija i prikaza na ekranu korisnika.

Više ›

Aerofagija

Aerofagija je pojačano gutanje zraka. Najčešće se javlja kod bolesti jednjaka, žuči i želuca. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Afazija

Afazija je gubitak sposobnosti govora i razumijevanja govora. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Afekt

Afekt je jaka i iznenadna navala osjećanja propraćena karakterističnim promjenama tjelesnih funkcija. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Agregatna ponuda

Agregatna ponuda je ukupna količina proizvoda i usluga koje su tijekom jedne godine nacionalni proizvođači/prodavatelji spremni ponuditi na nacionalnom tržištu. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Agregatna potražnja

Agregatna potražnja je ukupnost svih proizvedenih proizvoda i usluga koje su potrošači spremni kupiti u nacionalnom gospodarstvu tijekom jedne godine, a izražava se njihovim financijskim mogućnostima. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Agregiranje

Agregiranje je zbrajanje određenih veličina, pojava i procesa. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Airbrushing

Airbrushing je prskanje boje rasprskivačem pod pritiskom u slikarske i kiparske namjene. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›