info

Članci

Bajt

Bajt je djelić informacije. U svakom bajtu nalazimo 8 bitova. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Bakteriofag

Bakteriofag je virus koji napada bakteriju. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002. Bakteriofag

Više ›

Ballungsgebiet

Ballungsgebiet je veća prostorna cjelina s većom koncentracijom stanovništva i gospodarskih djelatnosti u kojoj živi najmanje 500 000 stanovnika s gustoćom naseljenosti od 1000 st/km², a jezgru takve koncentracije može činiti jedan grad ili više njih. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Banka

Banka je financijska depozitna institucija koja prikuplja novčana sredstva i plasira ih uglavnom u obliku kredita, baveći se uz to različitim financijskim ulogama. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008. Banka je dioničko društvo čiji je predmet poslovanja primanje novčanih depozita i davanje kredita i drugih plasmana. Izvor:?

Više ›

Bankarski akcept

Bankarski akcept je kratkoročni vrijednosni papir u obliku mjenice koji izdaju poslovne banke. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Bankarski kredit

Bankarski kredit je vrsta novčanih kredita koji odobravaju isključivo banke kao novčarske institucije. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Bankovne rezerve

Bankovne rezerve su dio depozita koje banka odvaja u obliku gotovine ili beskamatnih depozita  za državne rezerve. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Baza podataka

Baza podataka je skup podataka u računalu do kojeg se može doći na razne načine. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

BDP per capita

BDP per capita predstavlja ukupnu vrijednost godišnjeg outputa podijeljenu s brojem stanovnica u zemlji.

Više ›

Benzinska postaja

Benzinske postaje su prodajna mjesta gdje se prodaju naftni derivati te na posebno odvojenim mjestima i plin u plinskim bocama i dijelovi za automobile. U okviru postaje može biti otvoren i maloprodajni objekt male prodajne površine za prodaju razlicitog asortimana proizvoda.

Više ›

Bigamija

Bigamija je brak jednog muškarca sa dvijema ženama ili jedne žene s dva muža. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Bilanca

Bilanca je temeljno financijsko izvješće u kojem se daje pregled stanja imovine, obveza i vlastitog kapitala na određeni dan. Važna je podloga za donošenje poslovnih odluka. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Bilanca plaćanja

Bilanca plaćanja je sumarni (agregirani) popis svih (međunarodnih) transakcija jedne zemlje s rezidentima svih ostalih zemalja (s inozemstvom) u nekom vremenskom razdoblju, najčešće u jednoj kalendarskoj godini. Bilanca plaćanja je sustavan popis vrijednosti svih ekonomskih transakcija koje rezidenti jedne zemlje obave s inozemstvom tijekom jedne godine. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: […]

Više ›

Bilanca robne razmjene

Bilanca robne razmjene je sustavan pregled svih transakcija koje se odnose na razmjenu dobara između rezidenata iz raznih zemalja tijekom određenog razdoblja. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Bilančni statički pokazatelj

Bilančni statički pokazatelj jedna je od usporedne analize pomoću različitih odnosa ili kvocijenata koji izražavaju omjer dviju funkcionalno povezanih bilančnih pozicija. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›