info

Članci

Čestica

Čestice (riječce ili modalne riječi) su riječi koje iskazuju stav govornika prema onome o čemu govori, s obzirom na njegovo znanje, želje i osjećanja. Gramatika hrvatskog književnog jezika, Eugenija Barić – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika

Više ›

Čista sadašnja vrijednost

Čista sadašnja vrijednost jedna je od svjetski prepoznatljivih metoda dinamičke ocjene opravdanosti ulaganja u neko poduzetnički pothvat. Postupak ocjene se svodi na diskontiranje budućih primitaka i izdataka projekta na tzv. sadašnju vrijednost. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Članovi burze

Članovi burze su fizičke osobe koji vrlo često djeluju kao opunomoćeni predstavnici pravnih osoba kao što su brokerske kuće, banke, te investicijski fondovi. Članstvo na burzi daje članu pravo sudjelovanja na skupštini burze. Na privatnim burzama članstvo na skupštini se kupuje dok se na javnim burzama članstvo stječe odlukom burzovnog vijeća. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik […]

Više ›

Čvor

Čvor je brzina broda; jedna nautička milja na sat. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›