info

Članci

Cachexia

Cachexia (Kaheksija) je jako loše opće stanje organizma. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Carina

Carina je posebna dadžbina koja opterećuje robu prilikom prelaska državne granice. Izvor:?

Više ›

Carinska deklaracija

Carinska deklaracija je pismeni podnesak carinskog obveznika u koji se unose svi potrebni podatci vezani uz carinjenje kao što su vrijednost, količina, naziv robe i drugo. Izvor:?

Više ›

Carinska tarifa

Carinska tarifa je sustavno uređeni popis sve robe koja se uvozi i izvozi uz carinske stope. Budući da je nemoguće nabrojati sve vrste robe i sve njihove varijacije (po veličini, snazi, boji itd.), mnogo robe je u Carinskoj tarifi svrstano pod zajedničkim, skupnim nazivima. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Carinski nadzor

Carinski nadzor je niz mjera koje se poduzimaju radi sprječavanja neovlaštenog postupanja s carinskom robom i osiguranja njezine istovjetnosti dok se ne provode carinski postupak. Podlježe mu sva roba koja prolazi carinsku liniju bez obzira plaća li se na nju carina ili ne, a podložni su i putnici.

Više ›

Carski rez

Carski rez je kirurški zahvat rađanja djeteta kroz trbušnu stjenku i prednju stjenku maternice. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

CD-ROM

CD-ROM je je ispisana memorija pohranjena na kompaktnoj ploči. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Celijakija

Celijakija je nepodnošljivost organizma na gluten (gluten su bjelančevine iz žitarica). Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

CEO

CEO je kratica koja označava glavnog izvršnog voditelja  (engl. chief executive officer), jedna je od funkcija top menadžmenta. Najčešće se veže za predsjednika odbora direktora koji ima najveći utjecaj na poslovanje kompanije. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je grupa poremećaja pokreta i položaja, uslijed defekta ili oštećenja nezrelog mozga. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Cerebrospinalni likvor

Cerebrospinalni likvor je bezbojna tekućina u kojoj su prisutne bjelančevine. Nalazi se u mozgu i u moždini kralježnice. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Certifikat

Certifikat je iskaznica, potvrda ili svjedodžba o nekoj vrijednosti. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Certifikat o depozitu

Certifikat o depozitu je kratkoročni vrijednosni papir s rokom dospijeća od 1 do 6 mjeseci kojeg izdaju poslovne banke. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Cerumen

Cerumen je smolasta masa u uhu, naziva se i ušni vosak. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Cestovni transport

Cestovni transport je prijevoz kamionima i specijalnim za pojedine specifične vrste tereta (hladnjače, cisterne i sl.). Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›