info

Članci

D.o.o.

D.o.o. je trgovačko društvo u kojem jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu.

Više ›

Dalmatinski tip obale

Dalmatinski tip obale je vrsta uzdužne obale koja se odlikuje usporednim pružanjem otoka, obale i neposrednog zaobalja.

Više ›

Dativ

Dativ odgovara na pitanja komu? čemu? – a ovisi o glagolu, pridjevu, imenici, prilogu, uzviku i prijedlogu. Dativ je padež namjene i cilja. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić

Više ›

Davatelji državne potpore

Davatelji državne potpore, u smislu Zakona o državnim potporama, jesu Republika Hrvatska putem ovlaštenih pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje ili upravlja državnim potporama u smislu Zakona.

Više ›

Debitor

Debitor je korisnik kredita, zajmoprimatelj, dužnik. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Deflacija

Deflacija je kontinuirano opadanje prosječne razine cijena.

Više ›

Deflator BNP-a

Deflator bruto nacionalnog proizvoda je indeks cijena kojim se mjeri prosječna cijena sastavnica bruto nacionalnog proizvoda u odnosu prema baznoj godini. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Deklarirana dividenda

Deklarirana dividenda je dividenda koja je izglasana na skupštini na prijedlog menadžmenta odnosno uprave društva. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Deklinacija ili sklonidba

Promjena riječi po padežima zove se deklinacija ili sklonidba. Dekliniraju se ili sklanjaju imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić

Više ›

Dematerijalizacija dionica

Dematerijalizacija dionica je pojava koja se dogodila zbog tehničkog napretka, a zapravo je prestanak postojanja dionice kao papirnatog dokumenta. Dionica postoji samo kao elektronički zapis kod Središnje depozitarne agencije (SDA). Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Demografska tranzicija

Demografska tranzicija je etapa u razvoju stanovništva u kojoj se odvija prijelaz s visokih stopa rodnosti i smrtnosti, na niske stope, odnosno prijelaz s malog prirodnog prirasta preko demografskog “booma” na mali prirodni priraštaj. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Demografsko starenje

Demografsko starenje podrazumijeva proces povećavanja stanovništva starog 60 i više ili 65 i više godina u ukupnom stanovništvu. Pored ovog pristupa pod demografskim starenjem može se razumijevati i proces povećavanja udjela staračkog stanovništva u odnosu na radni kontingent.

Više ›

Demokracija

Demokracija je sustav vlasti po kojem vlada čitavo stanovništvo ili njegovi zastupnici. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Depozitni novac

Depozitni novac predstavlja raspoloživa novčana sredstva na računima kod banaka.

Više ›

Deprecijacija

Deprecijacija je pad cijene neke valute u veličinama druge valute.

Više ›