info

Članci

E-poslovanje

E-poslovanje (eng. e-business) je suvremeni oblik organizacije poslovanja, koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičke i, posebice, internetske tehnologije pri ostvarenju svih ključnih poslovnih funkcija Varga, M., Panian, Ž.: Informatika u poslovanju, Element, 2007.

Više ›

Efekt staklenika

Efekt staklenika je zatopljavanje na zemlji zbog zagađivanja atmosfere plinovima koji zadržavaju toplinu i ne otpuštaju je u svemir. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Efektna burza

Efektna burza je burza na kojoj se trguje dugoročnim vrijednosnim papirima. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Egzistencijalizam

Egzistencijalizam je vjerovanje da pojedinac ima slobodnu volju te da mora preuzeti odgovornost za svoja djela u svijetu u kojem nije čvrsto odijeljeno dobro i zlo. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Egzogamija

Egzogamija je brak između članova različitih porodica ili klanova. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Ekonomičnost

Ekonomičnost je odnos između uloženih sredstava i ukupnih troškova. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Ekonomija

Ekonomija (potječe od grčkih riječi: oikos – kuća, domaćinstvo; nomos – zakon, pravilo o upravljanju) je: 1. opći naziv za ekonomsku znanost u cjelini (istraživanja, proučavanja, metode). 2. sinonim za gospodarstvo, odnosno privredu; misli se na cjelinu gospodarskih resursa, kapitala, financijskih sredstava, organizacijskih oblika, proizvodnih i prometnih djelovanja te učinka na svim područjima ekonomije. 3. […]

Više ›

Ekonomika

Ekonomika je posebna ekonomska znanost koja proučava kako se gospodari raspoloživim proizvodnim resursima i proizvedenim dobrima te raže povoljniji, racionalniji i efikasniji oblici i metode njihove uporabe i unapređivanja. Baletić, Z. (1995) Ekonomski leksikon (CD-ROM). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia. Ekonomika je posebna ekonomska znanost koja izučava kako društva koriste oskudne resurse da […]

Više ›

Ekonomska dobra

Pod pojmom dobro razumijevamo stvari ili uslugu kojom se zadovoljava neka ljudska potreba.Dobra se dijele na slobodna i ekonomska. Slobodan dobra su takva dobra koja nisu rezultat ljudskog rada već se nalaze slobodna u prirodi. Ekonomska dobra proizvode ljudi svojom djelatnošću. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Ekonomska politika

Ekonomska politika (EP) predstavlja svjesno usmjeravanje i reguliranje gospodarskih tokova od strane nositelja ekonomske politike u jednoj zemlji da bi se ostvarili ekonomski ciljevi. Najvažniji ciljevi ekonomske politike: puna zaposlenost stabilnost cijena uravnotežena vanjskotrgovinska i bilanca plaćanja zemlje stabilna stopa gospodarskog rasta primjereni raspored čimbenika proizvodnje i ujednačeni regionalni razvitak porast životnog standarda i blagostanja

Više ›

Ekonomski aktivno stanovništvo

Ekonomski aktivno stanovništvo sve one osobe koje vlastitom aktivnošću osiguravaju egzistenciju sebi i onima koje uzdržavaju (oni koji zaista rade).

Više ›

Ekspanzija

Ekspanzija je povećanje proizvodnje i prodaje, proširenje područja utjecaja i djelovanja gospodarskih subjekata. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Ekspanzivna politika

Ekspanzivna politika je ekonomska politika kojom se potiče gospodarska aktivnost. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Eksploatacijska koncesija

Eksploatacijska koncesija jedan je od oblika koncesijskog ugovora kojim mjerodavno državno tijelo koncesionaru odobrava pravo iskorištavanja prirodnog bogatstva, soli iz mora, nafte, plina, kamena, pijeska, šljunka. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Ekvinocij

Ekvinocij su dva trenutka u godini kad se sunce nađe točno nad ekvatorom, pa je dan jednak noći. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›