info

Članci

Faktoring

Faktoring je financijski posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Fakule

Fakule su neobični mlazovi plina koji se pojavljuju u kromosferi. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Fatamorgana

Fatamorgana je optička pojava koja često nastaje u vrućim pustinjama, kada niski sloj vrućeg zraka “zarobi” hladniji iznad njega gdje dolazi do prelamanja svjetlosnih zraka i potpunog zrcaljenja te nastaje izokrenuta “virtualna” slika. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Fiat novac

Fiat novac je onaj novac koji nema unutarnju vrijednost.

Više ›

Fikcija

Fikcija je izmišljen događaj. Ta se oznaka pripisuje romanu. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Financijska samoposluga

Financijska samoposluga su financijske institucije koje pružaju potporu ili financijske usluge različitim komitentima. Usluge koje se pružaju su: savjetovanje, štednja, kupoprodaja vrijednosnih papira, prodaja osiguranja i slično. osobito su razvijene u SAD-u, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Financijski inženjering

Financijski inženjering je hrvatski naziv za bublle company. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Financijsko tržište

Financijsko tržište predstavlja ponudu i potražnju financijskih sredstava, radi se o trgovanju novcem te vrijednosnim papirima koji glase na novčane iznose. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Financiranje

Financiranje je svako svrhovito ulaganje vlastitih ili tuđih sredstava u neku poduzetničku aktivnost vlastitog ili tuđeg biznisa. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Fiskalna politika

Fiskalnu politiku možemo definirati kao svjesne promjene državnih prihoda i rashoda kojima je svrha ostvarivanje ciljeva ekonomske politike: pune zaposlenosti, stabilnih cijena, zadovoljavajuće stope rasta i eksterne ravnoteže. Izvor: Crkvenac, M. (1997) Ekonomska politika. Zagreb: Informator. Str. 135. Fiskalna politika je stanje mogućnosti obuhvaćanja dijela dohotka države kroz zahvaćanja dijelom izvora prihoda od pravnih i […]

Više ›

Fiskalni prihodi

Fiskalni prihodi su prihodi koje država ostvarije na temelju svog financijskog i fiskalnog suvereniteta prinudno i to prisvajanjem dijela kupovne snage fizičkih i pravni osoba. Izvor:?

Više ›

Fizička distribucija

Fizička distribucija obuhvaća širok krug aktivnosti koje se bave djelotvornim kretanjem gotovih proizvoda od kraja proizvodne linije do potrošača, kao i kretanjem sirovina od izvora nabave do početka linije proizvodnje.

Više ›

Fliš

Fliš je sediment u kojem se smijenjuju lapori, pješčenjaci, gline i vapnenci.

Više ›

Fond menadžer

Fond menadžer je financijski stručnjak, specijalist za upravljanje imovinom fondova zaposlen u društvu za upravljanjem fondovima. Izvor: www.sibar-invest.ba

Više ›

Fonem

Fonemi su najmanje jezične jedinice koje se ostvaruju u govornom lancu i bez značenja su, ali su bitni za značenje po tome što svojim udruživanjem stvaraju veće jezične jedinice i razlikuju njihova značenja. Gramatika hrvatskog književnog jezika, Eugenija Barić – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – […]

Više ›