info

Članci

Galaktika

Galaktike su goleme obitelji zvijezda koje na okupu drži njihova zajednička gravitacija. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Gazela (tvrtka)

Gazela je tvrtka koja ima godišnji rast prihoda od prodaje najmanje 20% i to neprekidno u posljednje četiri godine. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Genitiv

Genitiv odgovara na pitanje koga? čega? – a ovisi o glagolu (Nema vode), imenici (povijest čovječanstva), pridjevu (dostojan poštovanja), broju (petnaest ljudi), prilogu (mnogo ljudi) i prijedlogu (od divljih zvijeri). Genitiv je padež kojim se izriče podrijetlo (sin starog ribara), pripadnost (povijest čovječanstva), osobina (djevojka plavih očiju), u dio onoga na što se odnosi glagolska radnja […]

Više ›

Gerila

Gerila je paravojna organizacija koja se bori protiv vladinih vojnih i policijskih snaga. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Gesso

Gesso je tradicionalna površina za slikanje temperom ili u ulju, načinjena od ljepila i gipsane žbuke. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Glagol

Riječi kojima se izriče radnja, zbivanje ili stanje zovu se glagoli. Po značenju razlikuju se glagolo radnje, zbivanja i stanja. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić Glaglu su promjenjive vrste riječi. Oni označavaju procese – radnju, stanje i zbivanje – a karakteriziraju ih gramatičke kategorije […]

Više ›

Glas

Glas je najmanja sljedbena govorna jedinica. Ona služi za razlikovanje značenja. Ili drugim riječima: glas je zvuk uposlen u jeziku za razlikovanje značenja. Tako određen glas naziva se u jezičnoj znanosti fonem. Na primjer, u hrvatskom se jeziku samo po jednm glasu razlikuju riječi kao što su: boj – poj – moj – loj – […]

Više ›

Glas

Glas je skup artikulacijsko-akustičnih osobina koje se zapažaju istodobno. Gramatika hrvatskog književnog jezika, Eugenija Barić – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika

Više ›

Glavničar

Glavničar je svaka fizička i pravna osoba koja ulaže u glavnicu nekog posla bez obzira na njegovu veličinu i ustroj. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Glazura

Glazura je tanak sloj prozirne boje kojim se premazuje slika nakon što se osušila. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Globalizacija

Globalizacija je proces svjetskog objedinjenja nadzora mjesnih, regionalnih i nacionalnih sustava. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Glukoza

Glukoza je šečer koji se oslobađa pri probavi škroba i saharoze: glavni je izvor energije za organizam. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Go-Go fond

Go-Go fond ime je za investicijske tvrtke specijalizirane za poslovanje s visokorizičnim vrijednosnim papirima i poslovima. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Gonjenje

Gonjenje je nastavljanje zakonskog postupka. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Gorenje

Gorenje je spajanje neke tvari s kisikom, pri čemu se oslobađa toplina. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›