info

Članci

Idealizam

Idealizam je vjerovanje da je svijet stvoren duhom, idealisti ne poriču da svijet postoji, ali poriču da ga se može razdvojiti od duha. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Identifikacija aktivnosti i alternativa

Identifikacija aktivnosti i alternativa treća je od ukupno osam etapa procesa planiranja koja pretpostavlja utvrđivanje aktivnosti i identifikaciju alternativa koje najviše obećavaju u ostvarenju postavljenih ciljeva. Cilj je pronaći optimalne i učinkovite mogućnosti operacionalizacije akcija na putu ostvarivanja postavljenih ciljeva. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik […]

Više ›

Imenice

Imenice su riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić

Više ›

Imigracija (useljavanje)

Imigracija (useljavanje) (I) – pojam kojim označujemo fizičko doseljavanje stanovništva na određeni (državni) teritorij u određenom vremenskom razdoblju.

Više ›

Imovina dioničkog društva

Imovina dioničkog društva je ukupna glavnica + obveze. pri osnivanju dioničkog društva jednaka je temeljnom kapitalu. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Impresum

Impresum je naznaka tiskare, nakladnika, uredništva i tehničkog osoblja. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Imprimatura

Imprimatura je tanki sveobuhvatni sloj ili mrlja translucentne boje preko temeljnog namaza. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Imunosupresija

Imunosupresija je opadanje i smanjivanje normalne imunološke reakcije. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Indeks cijena

Indeks cijena je indeksni broj koji pokazuje koliko se promijenila prosječna cijena “košare” dobara tijekom promatranog razdoblja. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Indeks cijena

Indeks cijena je relativni (postotni) pokazatelj dinamike kretanja cijena promatrane skupine proizvoda i usluga u tekućem razdoblju u odnosu na bazno razdoblje.

Više ›

Indeksiranje dokumenta

Pojam indeksiranje dokumenata predstavlja postupak u kojem informacijski sustav pregledava dokumente na disku i katalogizira ih kako bi se omogućilo njihovo pretraživanje. U postupku indeksiranja, računalo pregledava dokument, utvrđuje što se u njemu nalazi, kojeg je formata, te određuje druge podatke kako bi korisnik kasnije mogao napraviti pretraživanje sustava za tim dokumentom, emailom, slikom ili […]

Više ›

Index dionica

Index dionica je index koji pokazuje cijenu odabranih dionica kojima se trguje. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Indukcija emzima

Indukcija emzima je poticanje enzima jetra što uzrokuje brže razgrađivanje lijekova ili nekih drugih tvari. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Infarkt

Infarkt je poremećaj u kome dolazi do oštećenja područja srčanog mišića radi njegove nedovoljne snabdjevenosti kisikom. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Infinitiv

Infinitiv je neodređeni glagolski oblik kojim se ne daje nikakav podatak o licu (osobi), broju, vremenu ili načinu. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić

Više ›