info

Članci

Jajnik

Jajnik ili ovarium je ženska spolna žlijezda (parna) u kojoj se stvaraju i dozrijevaju spolne stanice, te luče spolni hormon. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Jaktacija

Jaktacija je nemirni pokreti bolesnika kod kojih je prisutna izrazito visoka tjelesna temperatura. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Jamac

Jamac ili žirant je pravna ili fizička osoba koja stoji iza dužnika te zajmodavatelju jamči da će zajmoprimatelj vratiti dug te preuzima na sebe obvezu vraćanja duga ako to ne učini glavni dužnik. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Jamčevina

Jamčevina je novac dan za privremeno oslobađanje zatvorenika kojega čeka suđenje. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Jamstveni dokument

Jamstveni dokumenti su jedna od skupina dokumenata koje su zajmotražitelji obvezni pribaviti ili načiniti da bi se pojavili kao tražitelj kredita. To su obično zemljišnoknjižni izvadak za nekretninu, ovjerena procjena vrijednosti nekretinine, fotografija založene nekretnine. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Jamstveni kapital

Jamstveni kapital je kapital poduzetnika u bilo kojem obliku kojim on jamči obveze preuzete na temelju tuđih izvora financiranja. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Jamstveni rok

Jamstveni rok je vrijeme od prodaje robe, proizvoda, usluga ili opreme do određenog roka u kojem se prodavatelj obvezuje da će kupcu na svoj račun ukloniti nedostatke u svezi sa predmetom prodaje. Izvor: Knjigovodstvo s bilanciranjem: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2009.

Više ›

Javna burza

Javna burza je burza koja se osniva i posluje prema propisima države, a članstvo na toj burzi može stjecati široki krug interesanata koji ispunjavaju propisane uvjete. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Javna kleveta

Javna kleveta su riječi objavljene o nekome a koje bi mogle naškoditi njegovu ugledu. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Javne ceste

Javne ceste su opće dobro i na njima se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Javne ceste su ceste koje se ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju razvrstavaju u jednu od sljedeće četiri skupine: autoceste, državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste. Javnim cestama u Republici Hrvatskoj […]

Više ›

Javne financije

Javne financije su znanstvena disciplina koja izucava prikupljanje, raspodjelu i trošenje novcanih sredstava koja služe za zadovoljavanje javnih potreba države, njenih teritorijalnih zajednica. Izvor: ? Javne financije su znanstvena disciplina u kojij se izučava prikupljanje, raspotjela i trošenje novčanih sredstava koja služe za zadovoljenje zajednihčih, javnik i općih potreba. Izvor: ?

Više ›

Javni dug

Javni dug čine iznosi koje je država pozajmljivala (u inozemstvu ili tuzemstvu) kako bi financirala prošle deficite.

Više ›

Javni dug

Javni dug je akumulirani državni deficit tj. sve obveze države prema njezinim vjerovnicima. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Javni poziv (prospekt)

Javni poziv, prospekt je poziv za upis i kupnju dionica kod sukcesivnog osnivanja dioničkog društva. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Javni prihodi

Javni prihodi su novcana sredstva kojima država i njene teritorijalne jedinice zadovoljavaju javne potrebe iz svoje nadležnosti. Izvor: ? Javni/proračunski prihodi su porezi koje država prikuplja da bi mogla financirati svoje potrebe. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›