info

Članci

Kamata

Kamata je, u ekonomiji, cijena koju plaća posuđivač onome koji mu pozajmljuje novac. Drugim riječima kamata je iznos koji se plaća da bi se “unajmio” određeni iznos novca za određeni period vremena. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Kamatna stopa

Kamatna stopa je stopa po kojoj se obračunavaju kamate, a utječe na želju i sposobnost ljudi za pozajmljivanjem od banaka. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Kanadski štit

Kanadski štit je geološki pojam za pretežno uravljenu reljefnu cjelinu starog geološkog podrijetla koja se prostire većim dijelom sjeverne Kanade. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Kanali distribucije

Kanali distribucije podrazumijevaju skup institucija koje obavljaju sve one aktivnosti (funkcije) koje se upotrebljavaju u kretanju proizvoda i njegova vlasništva od proizvodnje do potrošnje.

Više ›

Kapital-intenzivna poljoprivreda

Kapital-intenzivna poljoprivreda je tržišno orijentirana poljoprivreda, visokih kapitalnih proizvodnih činitelja u kojoj je jasan cilj – visok profit i tržišno konkurentan proizvod. Ključ uspjeha konvencionalne poljoprivrede leži u specijalizaciji proizvodnje, koja uz pomoć mehanizacije, pesticida, mineralnih gnojiva, koncentrata, novokreiranih sorti i pasmina, te ogromnih količina energije uspijeva postići vrlo visoke prinose. Gospodarski je djelotvorna, ali […]

Više ›

Kapitalizam

Kapitalizam je ekonomski sustav u kojem uloženi kapital (akumulirano bogatstvo) i stvaranje profita pokreću privredu. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Karburator

Karburator je uređaj za miješanje goriva i zraka prije ulaska u cilindar. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Karijes

Karijes je oboljenje zubne cakline i dentina uslijed djelovanja bakterija. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Kasa skonto

Kasa skonto je oblik popusta na cijenu kupljene robe što ga dobavljači odobravaju kupcima koji redovno podmiruju svoje obveze. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Kasetni EEG

Kasetni EEG je snimanje EEG-om koje se radi dugotrajno, tako što se prijemnik nosi za pojasom. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Kastriranje

Kastriranje je kirurško uklanjanje spolnih žlijezda kod muškarca, kako bi mu se onemogućilo da ima djecu. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Katalepsija

Katalepsija je neuobičajeno dugo zadržavanje glave ili ekstremiteta u neprirodnom položaju u koje su pasivno dovedeni. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Katalitički konverter

Katalitički konverter je uređaj na ispušnoj cijevi koji onečišćivače pretvara u bezopasne plinove. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Katapleksija

Katapleksija je trenutačna slabost mišića ili paraliza, bez gubitka svijesti, potaknuta emocijama. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Katoda

Katoda je elektroda u elektronskoj cijevi. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›