info

Članci

Načelo održavanja temeljne glavnice

Načelo održavanja temeljne glavnice je funkcija glavnice dostatna za pokretanje posla i garanciju za ispunjenje obveza. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Nacionalna bilanca

Nacionalna bilanca ili bilanca nacionalnog bogatstva je dio integralnog sustava nacionalnih računa kojom se pokazuje ukupna vrijednost nacionalnog bogatstva u određenom trenutku koje na taj način odražava veličinu kapaciteta. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Nacionalni dohodak

Nacionalni dohodak je vrijednost ostvarena tijekom jednogodišnje gospodarske aktivnosti nekog nacionalnog gospodarstva. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Nacionalni proizvod

Nacionalni proizvod  je ukupni proizvod , ukupni output, ukupna proizvodnja,  ukupna količina dobara u stvorenih u nacionalnom gospodarstvu tijekom jedne godine. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Nacionalni računi

Nacionalni računi su skup računa koji prikazuju provođenje svih ekonomskih aktivnosti nacionalnog gospodarstva, najčešće tijekom jedne godine. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Nacionalno računovodstvo

Nacionalno računovodstvo je prikaz kvantitativne slike makroekonomskih varijabli nacionalnog gospodarstva u obliku različitih podataka o njima. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Nadbubrežna žlijezda

Nadbubrežna žlijezda je žlijezda koja se nalazi na vrhu bubrega, te proizvodi i luči hormone potrebne za pravilan rad metabolizma. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Naevus

Naevus je madež. Ograničena, trajna promjena na koži u vidu pjege ili uzdignuća, različitih veličina, oblika i izgleda. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Naglasak (akcent)

Istovremeni ostvaraj sline, tona i trajanja naziva se naglasak (akcent). Gramatika hrvatskog književnog jezika, Eugenija Barić – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika

Više ›

Naglasak ili akcent

Isticanje sloga jačinom i visinom glasa zove se naglasak ili akcent. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić

Više ›

Najam

Najam je jadan od materijalnih oblika tuđih izvora sredstava za financiranje pothvata. Ugovoreni je odnos koji poduzetnik kao najmoprimatelj sklapa s najmodavateljem, kojeg mora ovjeriti javni bilježnik. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Naklada

Naklada je broj otisnutih primjeraka novina, časopisa, knjiga i ostalog tiskanog materijala. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Namjenski kredit

Namjenski kredit vrsta je novčanih i robnih kredita koji se odobravaju uz državnu potporu i mogu se iskoristiti samo za određenu namjenu. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Napadaj

Napadaj je prijetnja ili pokušaj tjelesnog ozljeđivanja. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Narcosis

Narcosis je narkoza. Kontrolirano i inducirano stanje gubitka svijesti. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›