info

Članci

Obdukcija

Obdukcija je otvaranje leša kako bi se utvrdio uzrok smrti. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Objektivizam

Objektivizam je postojanje izvan pojedinčeve svijesti; suprotnost subjektivizmu. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Oblikovani proizvodi

Oblikovani proizvodi obavljaju jednu ili više funkcija te su i bez ikakve prerade ili obrade upotrebljivi za krajnjeg korisnika. U ovu skupinu konačne proizvode i izrade. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Obloga

Obloga je vlažna, topla ili hladna, iscijeđena tkanina, koja se stavlja na neki dio tijela radi liječenja. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Obnovljivi resursi

Obnovljivi resursi  su oni resursi čiji se potencijal redovito obnavlja i koji, ako se prikladno gospodari, mogu stalno ostvarivati dobit. Izvor: Geografija: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Meridijani 2009.

Više ›

Obračun proizvodnje

Obračun proizvodnje  je postupak utvrđivanja troškova proizvodnje po proizvodima. Izvor: Knjigovodstvo s bilanciranjem: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2009.

Više ›

Obračunska blagajna burze

Obračunska blagajna burze je mjesto na kojem se obračunavaju sva potraživanja i dugovanja članova burze jednostavnim prebijanjem tako da se razlike samo isplaćuju ili knjiže u korist odgovarajućih računa. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Obrana krunskog dragulja

Obrana krunskog dragulja (engl. crown jewel defense) je strategija upravljanja tvrtkama da bi se spriječilo preuzimanje od strane korporacije. Strategija se temelji na dogovoru da se dionice prodaju trećoj strani kako bi se stvorio dojam pada privlačnosti i vrijednosti tvrtke, te se tako odbije potencijalni napadač. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, […]

Više ›

Obujam

Obujam je mjera prostora koji zauzima neko mjesto. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Obvezatnost planiranje

Obvezatnost planiranje  jedno je od načela poslovnoga planiranja u kojem svi zaposlenici imaju obvezu ispunjavati planske zadatke. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Obvezna rezerva likvidnosti

Obvezna rezerva likvidnosti zakonski regulira minimalni postotak depozita koje banke moraju držati na sigurnome radi zadovoljenja potreba svojih klijenata. Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.  

Više ›

Obveznica

Obveznica ili zadužnica (obligacija) je dužnički vrijednosni papir koji izdavaoca obvezuje na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku s određenom kamatom, koja se isplaćuje periodično ili se pribraja glavnici i isplaćuje o dospijeću. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Ocjena projekta

Ocjena projekta je splet metoda i postupaka ocjena svekolike gospodarske opravdanosti i profitne učinkovitosti poduzetničkog projekta. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Odbacivanje organa

Odbacivanje organa je posljedica imunološke reakcije organizma primaoca presađenog organa. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Odobravanje kredita

Odobravanje kredita je procedura ili postupak odobravanja kredita koji određuje svaka poslovna banka ili drugi kreditori koji se pojavljuju na financijskom tržištu s novčanim sredstvima koja žele plasirati u obliku kredita. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›