info

Članci

Rabat

Rabat je unaprijed ugovoreni postotak popusta koji proizvođač odobrava trgovini, odnosno trgovina na veliko trgovini na malo. Izvor: Knjigovodstvo s bilanciranjem: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2009.

Više ›

Racionalizacija

Racionalizacija je mjera kojom se postižu promjene da bi se uklonili nepotrebni troškovi. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Racionalizam

Racionalizam je vjerovanje da razum sam, bez ikakva oslonca na iskustvu, može razotkriti temeljne istine Svemira te da se sve može objasniti jednim jedinim sustavm. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Račun dobiti – gubitka

Račun dobiti – gubitka financijsko je izvješće koje sadrži pregled prihoda, rashoda i financijskog rezultata za određeno obračunsko razdoblje. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Radiestezija

Radiestezija je senzibilitet živih organizama na štetna zračenja. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Radioterapija

Radioterapija je oblik liječenja pacijenata oboljelih od tumora radioaktivnim zračenjem. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Rahitis

Rahitis je bolest koja zahvata kosti i mišiće a uzrokovana je nedostatkom vitamina D tijekom djetinjstva. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Raspoloživi dohodak

Raspoloživi dohodak je ukupni dohodak koji kućanstvima nacionalnog gospodarstva ostaje stvarno na raspolaganju tijekom jedne godine, pa ga dijele na dio za potrošnju i dio za štednju.  Izvor: Gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2005.

Više ›

Ravnodnevnica

Ravnodnevnica su dva trenutka u godini kad se sunce nađe točno nad ekvatorom, pa je dan jednak noći. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Ravnoteža

Ravnoteža je stanje u kojem se sve sile koje djeluju na tijelo poništavaju, tako da je rezultanta jednaka nuli. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Razdoblje povrata

Razdoblje povrata  je pokazatelj koji označava vrijeme tijekom kojeg se iz čistih primitaka ekonomskog tijeka povrati ukupno uloženi novac u realizaciju pothvata. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Razmjena

Razmjena se odvija između prodavača i potrošača,a predmet razmjene je proizvod. Proces razmjene je dinamičan proces u kojemu prodavač dobiva protuvrijednost (najčešće u novcu) za isporučene proizvode. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Razvodnica

Razvodnica je zamišljena krivulja koja razdvaja porječja i sljevove, a najčešće prolazi najvišim dijelovima planina.

Više ›

Razvodnik paljenja

Razvodnik paljenja je uređaj koji šalje iskru u cilindre u trenutnku prikladnom za paljenje smjese. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Razvojne agencije

Kao što i samo ime govori, radi se o posebnim organizacijama koje kao svoj osnovni cilj definiraju sveukupni razvoj regije koju pokrivaju. Svrha razvojnih agencija je da potiču gospodarski razvoj regije u skladu s donesenim planovima i strategijama, odnosno da koordiniraju između planova i strategije regionalne razvojne politike koje se donose na državnoj razini te […]

Više ›