info

Članci

Otvoreni prodajni prostor

Otvoreni prodajni prostor je oblik prodaje namijenjen za prodaju specificne robe, kao drvo za ogrjev, fontane, gradevinski materijal i sl. i to direktno sa skladišta.

Više ›

Prodaja na daljinu

Prodaja na daljinu – oblik prodaje gdje se proizvodi ili usluge nude potencijalnim kupcima preko sredstava za daljinsku komunikaciju, narudžbe se takoder vrše posredstvom tih sredstava, dok se dostava obavlja preko pošte ili nekim drugim nacinom (primjerice, dostavom vlastitim vozilima ukoliko trgovacko poduzece raspolaže njima). Oblici prodaje na daljinu su: • TV prodaja, • prodaja […]

Više ›

Prodaja preko automata

Prodaja preko automata je maloprodajni oblik koji djeluje na poticaj novca, žetona ili kartica te nudi razlicite proizvode (cigarete, bezalkoholna pica, slatkiše i sl.) i usluge (kompjutorske igrice).

Više ›

Pokretna prodaja

Pokretna prodaja – ovaj oblik karakterizira nepostojanje stalnog prodajnog mjesta, a prodaja se realizira najčešce putem posebno uredenog i opremljenog vozila za prodaju robe.

Više ›

Direktna prodaja

Direktna prodaja – predstavlja oblik maloprodaje izvan prodavaonica koji u sebi ukljucuje osobni kontakt s potencijalnim kupcima u njihovim domovima (ili uredima) te komunikaciju preko telefona koju inicira maloprodavac.

Više ›

Trgovina na veliko

Trgovina na veliko je djelatnost kupnje i preprodaje robe industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima i ustanovama te drugim poslovnim subjektima koji se bave trgovinom na veliko ili na malo. Tu je uključen tranzitni promet robe (prodaja robe koja se po nalogu prodavača neposredno isporucuje kupcu iz skladišta ili drugog odredišta proizvodača, uvoznika ili drugoga poslovnog […]

Više ›

Informacijski nesklad

Informacijski nesklad javlja se zbog nepoznavanja potreba potrošača, kao i zbog neinformiranosti potrošača o proizvodnim mogućnostima i proizvodnom/prodajnom programu prodavača. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Nesklad u asortimanu

Nesklad u asortimanu vezan je za neravnomjernost u prodajnom programu proizlazi iz činjenice da su prodavači usmjereni prema specijalizaciji i proizvodnji uskog proizvodnog programa, a potrošači traže ponudu širokog proizvodnog programa i nisu zainteresirani za izvor ponude. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Korist oblika

Korist oblika  realizira se stvaranjem proizvoda tako da ta ponuda odgovara potrebama i željama potrošača. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Dobavljači

Dobavljači osiguravaju poslovnim subjektima proizvode koji se transformiraju u novu vrijednost  i koji se prodaju daljnjim potrošačima. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Segmentacija tržišta

Segmentacija tržišta  je proces kojim se tržište dijeli u manje dijelove-segmente. To je proces kojim se potencijalne potrošače povezuje u kompaktne skupine koje imaju zajedničke potrebe i želje i koje će slično reagirati na marketinške napore pojedinog poslovnog subjekta. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›