info

Članci

Vacuola

Vacuola je prostor s tekućim sadržajem ograničen plazmatičnom ovojnicom. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Vadi

Vadi je uska, strmostrana, pustinjska dolina, najčešće suha. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Vagina

Vagina je rodnica, mišićni kanal između maternice i stidnice. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Valvuloplastika

Valvuloplastika je kirurški zahvat vraćanja normalnog oblika i funkcije oštećenih valvula. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Van Gogh teorija

Van Gogh teorija je teorija koja objašnjava jesu li dioničari gubitnici ako na tržištu dođe do pada cijena vrijednosnih papira. Prema toj teoriji gubitnici na bear tržištu su dobitnici ako su akumulirali prethodno svoje dobitke sa bull tržišta. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Vanjska javnost

Vanjska javnost čine potrošači, kupci, dobavljači, novčari, svi vjerovnici i dužnici, državne institucije i lokalna zajednica u kojoj društvo djeluje. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Vanjska trgovina

Vanjskom trgovinom nazivamo cjelokupnu razmjenu roba i usluga između neke zemlje i inozemstva.

Više ›

Vanjski menadžeri

Vanjski menadžeri su članovi odbora direktora, najčešće umirovljeni ili aktivni menadžeri drugih, nekonkurentnih kompanija. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Vanjski rizici

Vanjski rizici su splet rizičnih činitelja, odnosno kritičnih parametara realizacije poduzetničkog pothvata koji se mogu pojaviti zbog djelovanja različitih vanjskih činitelja na koje poduzetnik ne može utjecati. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Vapnenac

Vapnenac je sedimentna ili taložna stijena. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Varijabilni troškovi

Varijabilni troškovi su promjenjivi troškovi koji se mijenjaju promjenom stupnja iskorištenja kapaciteta. Izvor: Knjigovodstvo s bilanciranjem: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2009.

Više ›

Varijable za segmentaciju

Varijable za segmentaciju, ustvari, su karakteristike pojedinca ili poslovnih subjekata kao potrošača,koje se koriste  kako bi se tržište podijelilo u više segmenata. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Vat

Vat je jedinica za snagu električne struje. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Vegetarijanac

Vegetarijanac je osoba koja ne jede životinjsko meso. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Vertikalno spajanje ili pripajanje

Vertikalno spajanje ili pripajanje  jedan je od oblika spajanja ili pripajanja kada se spajaju dva ili više gospodarskih subjekata iz iste reprodukcijske cjeline. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›