info

Članci

Zadržani pobačaj

Zadržani pobačaj je pojava kada se plod prestane razvijati i kada dođe do smrti ploda, a maternica ne odbaci odumrli plod. Izvor: Enciklopedija alternativne medicine, izdavač: Veble commerce, 1997.

Više ›

Zadužnica

Zadužnica je instrument osiguranja plaćanja ovjeren u javnog bilježnika, a banka koja je u njezinu posjedu može se naplatiti na temelju ovrhe. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Zajmovni vrijednosni papiri

Zajmovni vrijednosni papiri predstavljaju financijsko kreditiranje gsopodarskih subjekata putem obveznica, komercijalnih i blagajničkih zapisa. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.  

Više ›

Zakon

Zakon je akt donesen od zakonodavnog tijela na ustavom propisani način, a sadrži apstraktno, opće pravno pravilo.

Više ›

Zaliha

Zalihom smatramo ukupnu količinu materijala ili robe koja je u skladištu smještena do trenutka potrošnje odnosno prodaje. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Zamašnjak

Zamašnjak je teški kotač vezan na koljenasto vratilo koji ujednačuje silu što je stvaraju pojedini cilindri. Izvor: Faktopedija, ilustrirana enciklopedija, izdavač: Mozaik knjiga, 2002.

Više ›

Zamjenice

Riječ koja zamjenjuju neku drugu riječ zove se zamjenica. Riječi koje zamjenjuju imenice zovu se imenične zamjenice, u rečenici su samostalne i odgovaraju na pitanje tko, što? Riječi koje zamjenjuju pridjeve zovu se pridjevne zamjenice, u rečenici dolaze kao dodatak imenicama i odgovaraju na pitanja: koji? čiji? kakav? kolik? Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno […]

Više ›

Zanaglasnica

Zanaglasnica je nenaglašena riječ koja se nalazi iza naglašene i s njom se izgovara kao naglasna cjelina. Gramatika hrvatskog jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje – dr. Sjepko Težak i dr. Stjepan Babić

Više ›

Zapaljive tekućine

Zapaljive tekućine su tvari ili smjese tekućina koje su na temperaturi do 20 C u tekućem stanju, a kod 50 C tlak pare ima je do 300 1Pa (3 bar). Imaju plamište do 61 C. Grbac, B.: Marketinške paradigme, EFRI, 2010.

Više ›

Zaposlenik

Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u državnom ili privatnom sektoru i za svoj rad prima naknadu u novcu ili naturi.

Više ›

Zarada po dionici

Zarada po dionici (engl. Earnings per share) omjer je neto dobiti dioničkog društva i broja običnih dionica. Izvor: Dioničarsko gospodarstvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2006.

Više ›

Zaštitni znak

Zaštitni znak, trademarks ili brand znak je kvalitete u čiju zaštitu poduzetnik ulaže glavnicu kako bi stekao pravo korištenja. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Zatvoreni investicijski fondovi

Zatvoreni investicijski fondovi jedan su od oblika investicijskih fondova koji prikupljaju financijska sredstva od ulagatelja te na tržištu vrijednosnih papira kupuju najvrjednije dionice i obveznice. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Zatvoreni krediti

Zatvoreni krediti su krediti koji se odobravaju uz zalog pokretnine ili nekretnine. Izvor: Poduzetništvo: udžbenik za 3.razred srednje ekonomske škole, izdavač: Školska knjiga 2008.

Više ›

Zdravstveni sustav

Zdravstveni je sustav skup pravnih normi, financijskih i institucionalnih aranžmana kojima se regulira osiguranje od rizika bolesti.

Više ›